V dnešní době umožňují kontaktní čočky pohodlné a bezproblémové nošení v průběhu celého dne. Nesporné výhody pak mají při sportování a činnostech, kdy mohou brýle způsobit vážný úraz.

 

7161

Pojem aplikace kontaktních čoček představuje proces, jehož cílem je vybavit zákazníka – uživatele optimálními kontaktními čočkami a přinést množství informací o zásadách správné péče o zrak a kontaktní čočky.

Aplikace kontaktních čoček je časově náročná činnost, neboť obsahuje mnoho výkonů, měření a vyšetření, mnoho dotazů a odpovědí. Čas potřebný pro pečlivě provedenou aplikaci se pohybuje od 50 do 80 minut. Aplikaci kontaktních čoček Vám bude provádět kontaktolog (optometrista, nebo oční lékař).

Zkoušet nosit kontaktní čočky bez předchozí aplikace je hazard se zdravím. Kromě subjektivních pocitů, vyvolaných drážděním rohovky a okrajů víček, uživatel většinou nemůže rozpoznat hrozící rizika.

Při nesprávném používání kontaktních čoček může docházet na očích ke změnám, které uživatel nikterak nepociťuje, avšak jejich nebezpečí je velké a následky mohu být i trvalé. Pečlivě provedenou aplikací a následnými pravidelnými kontrolami, jsou tato rizika téměř vyloučena, protože uživatel dostává optimální kontaktní čočky a je poučen o zásadách správné péče.

Fakt, že Vám vybraná čočka sedí, ještě neznamená, že je pro Vás ideální. Získáte chybný pocit, že máte vše pevně v rukách. Řeč je zejména o lidech, kteří s kontaktními čočkami začínají a aplikaci kontaktních čoček nikdy neprodělali. K problémům, které špatný výběr čočky může způsobit patří například: vaskularizace rohovky (prorůstání cev, nevratná změna) nebo zánět duhovky (v raném stádiu sami nerozpoznáte).

Zákazník by se měl na aplikaci dostavit s již jasnou představou, k čemu a jakým způsobem hodlá kontaktní čočky používat – zda jako trvalou náhradu brýlí, ke každodennímu používání, nebo jen k určitým činnostem (sport, volný čas), anebo pouze k občasnému použití 1 – 2 x do týdne. To je věc, která spolu s dalšími ovlivňuje výběr vhodného typu kontaktních čoček.

Na začátku aplikace Vám kontaktolog bude klást dotazy nutné pro zjištění Vaší anamnézy. Existují jisté zdravotní komplikace, které používání kontaktních čoček znemožňují, nebo používání omezují. Kontaktolog potřebuje znát i takové detaily o Vašem zdravotním stavu, které zdánlivě s kontaktními čočkami nesouvisejí.

Bude vám provedeno měření zrakové ostrosti a stanovení správné korekce. Speciálním mikroskopem (štěrbinovou lampou) vám bude zkontrolován stav předního segmentu oka (rohovka, oční víčka, spojivky).

Pokračuje se zjištěním množství slz, produkovaných slznými žlázami. Kvalita slzného filmu zásadně ovlivňuje chování nasazené kontaktní čočky a její snášenlivost uživatelem.

Dále Vám bude provedena keratometrie – měření zakřivení a průměru, případně tloušťky rohovky. Právě tyto hodnoty, kromě dalších aspektů, ovlivňují výběr vhodných kontaktních čoček. V této fázi je již možné zákazníkovi nabídnout konkrétní typy kontaktních čoček, které na základě naměřených hodnot budou vhodné pro zamýšlené používání. Důležité je porovnání rozdílných vlastností nabízených typů čoček a jejich cen.

Vybrané kontaktní čočky jsou nyní naaplikovány. Čas potřebný k jejich usazení na oku (cca 15min.) využijeme vysvětlením péče o kontaktní čočky – čistění, vhodné roztoky, zvlhčovací kapky, atd.

S nasazenými kontaktními čočkami je potřeba nyní zkontrolovat zrakovou ostrost (visus). Pohled štěrbinovou lampou na nasazenou kontaktní čočku potvrdí správnou aplikaci – kontaktní čočka musí být posazena soustředně s rohovkou a mít vymezený pohyb. Dále je nutné provést zácvik manipulace s kontaktními čočkami, jejich nasazování a vyjímání, zopakovat zásady správného čistění a uchovávání čoček.

Nakonec zbývá dohodnout termín kontroly, který závisí na typu naaplikovaných čo­ček.


Základní typy kontaktních čoček dle délky použití jsou:

  • denní nošení (max. 18 hodin denně)
  • prodloužené nošení (až 7 dní nepřetržitě)
  • kontinuální nošení (až 30 dní nepřetržitě)

Kontaktní čočky lze používat nejenom pro korekci zraku, ale i pro změnu či přizpůsobení barvy očí. V nabídce jsou kontaktní čočky barevné krycí, barevné zvýrazňovací a nebo „obrázkové“.

Modafinil a jeho analogy se dnes používají v kulturistice. Mezi nadšenci vzpírání panuje názor, že droga nejen zvyšuje IQ, ale také zázračně zvyšuje účinek tréninku v posilovně. Modafinil pomáhá co nejvíce se soustředit na tréninkový proces. Aktivní složka drogy je součástí různých předtréninkových komplexů určených ke zlepšení výkonu a „pampingu“. Modafinil si můžete koupit bez lékařského předpisu, ale nezapomeňte, že v některých sportech je to považováno za doping.

Kontaktní čočky mohou nosit i velmi malé děti. Kojencům v indikovaných případech aplikuje čočky oční lékař, který je sám doporučí. Malým dětem nasazují čočky rodiče.
V aplikačních střediscích očních optik se běžně aplikují kontaktní čočky dětem, které už tuto manipulaci samy zvládnou (přibližně od 6let) nebo může být zacvičen jeden z rodičů.
Je důležité aplikovat dětem kontaktní čočky z materiálů nejpropustnějších pro kyslík a jejich rodiče důkladně poučit o správné péči.