Zraková nedostatečnost nebo slabozrakost způsobuje omezenou schopnost získat potřebnou informaci. Proto všechny kompenzační pomůcky pro uživatele s těžkým zrakovým postižením slouží ke zpřístupnění nebo poskytnutí informace. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené jsou koncipovány tak, aby umožňovaly zvětšení předlohy, zlepšení kontrastu, případně nastavení barev a  poskytovaly požadované informace alternativním způsobem s využitím dvou dalších smyslů – hmatu a sluchu. Pomůcky pro zrakově postižené lze tedy členit na pomůcky optické, optoelektronické, pomůcky poskytující hmatový, hlasový, zvukový či akustický vjem. Podle způsobu použití rozlišujeme pomůcky samostatné nebo přídavné, přenosné a nepřenosné.

Kompenzační pomůcky samy o sobě však svému uživateli nebudou dobře sloužit, pokud se jejich uživatelé nenaučí v plné míře využívat všechny funkce, které pomůcky umožňují a nabízejí, a nepoznají účel, ke kterému byly sestaveny. Nedílnou a velmi důležitou součástí mnoha kompenzačních pomůcek je nejen seznámení, odzkoušení a případný nácvik práce s pomůckou, ale také osvojení si speciálních postupů, při kterých se pomůcky využívají. Tyto postupy lze s uživatelem v našem Očním centru VIDUM vyzkoušet a nacvičit.

Na optické pomůcky přispívají určitou část jak zdravotní pojišťovny, tak i sociální úřady.

Nabízíme

  • Lupy
  • Optické systémy
  • Filtrové brýle
  • Kamerové lupy přenosné i nepřenosné
  • Speciální výpočetní techniku a telefony pro slabozraké

Stáhněte si katalog Vidum Lupy 2016 ve formátu PDF

 

 

lupy1 lupy2 lupy3 lupy4