Charakteristika základních očních vad

 

Oko je optický systém velmi podobný fotografickému přístroji. Průhledná rohovka, která tvoří přední plochu oka, je hlavní lomivou součástí tohoto optického systému. Další částí optické soustavy je čočka uvnitř oka, která představuje doplňkovou lomivou sílu očního optického aparátu. Změnou svého tvaru umožňuje čočka u mladších lidí jemné doostřování při pohledu na různé vzdálenosti.
Proto, aby rovnoběžné paprsky světla přicházející do oka dopadaly po průchodu jeho optickou soustavou přesně do místa nejostřejšího vidění na sítnici, musí být v oku zachován správný poměr jeho délky a síly optické soustavy. Řada dědičných a vývojových faktorů může vést ke strukturálnímu nepoměru. Je-li oko příliš dlouhé nebo krátké, dopadají zaostřené sbíhající se paprsky mimo sítnici. Tato nevyváženost se může projevovat v podobě dalších základních dioptrických vad.

Krátkozrakost – myopie

Charakteristické příznaky

Krátkozrakost se projevuje tím, že blízké objekty vidíte bez problémů, ale čtení písma na tabuli či ukazatelů na silnici Vám činí potíže.
Mhouříte oči, abyste jasně viděli do dálky? Míjíte své přátele na ulici, aniž byste je poznali? Píše Vaše dítě s nosem nalepeným na sešit? Jestliže ano, jsou to první příznaky myopie.

Při krátkozrakosti je optická mohutnost rohovky a čočky větší než by odpovídalo délce oka. Světelné paprsky procházející optickým aparátem oka se střetávají před sítnicí a obraz na ní je neostrý. Záleží tedy i na tvaru oční bulvy, která je v tomto případě příliš dlouhá.

Korekce

Myopie se koriguje tzv. „mínusovými“ skly, s jejichž pomocí je obraz přiváděn na na sítnici, a tak je vnímán ostře. Skla určená pro osoby trpící myopií jsou silnější na okraji, než ne středu. Rozdíl v síle skel je tím větší, čím je myopie vyšší. Toto ovšem není důvod k obavám, neboť existují brýlové čočky stále estetičtější a funkčnější.

Dalekozrakost – hypermetropie

Charakteristické příznaky

Dalekozrakost se projevuje tím, že vzdálené objekty vidíte bez problémů, ale máte problém zaostřit na bližší předměty. Dalekozrakost se též odborně nazývá hypermetropie a hyperopie. Způsobuje, že musíte vyvíjet zvýšené úsilí pro zaostření na bližší předměty.

Pro korekci dalekozrakosti se používají konvexní čočky (spojky). Spojky lomí světlo více a zaostřují jej na sítnici. Pokud nemáte žádné jiné problémy, jako například astigmatismus, můžete nosit pouze brýle na čtení. Komplexní pravidelné prohlídky zajistí, že budou zjištěny a napraveny i malé změny ve vidění tak, aby Váš zrak byl stále jasný a ostrý.
Únava očí a bolest hlavy. Příčinou těchto příznaků bývá neustálá snaha o dokonalou akomodaci. Potíže bývají častější večer a po práci. Lehká hypermetropie probíhá mnohdy nepozorovaně až do 35 či 40 let pacienta, protože oko ještě dokáže akomodovat natolik, aby viděný obraz byl jasný a nerozmazaný. Je-li tato vada výraznější, všimneme si jí poměrně brzy u dětí. Často bývá provázena šilhavostí, kterou je třeba velmi rychle odstranit.

Korekce

Hypermetropie se koriguje tzv. „plusovými“ skly, s jejíž pomocí je obraz přiváděn na sítnici. Tím se usnadní akomodace a zabrání se tak únavě očí a bolestem hlavy. Skla určená pro osoby trpící hypermetropií jsou silnější ve středu než na okraji. Rozdíl v síle skel je tím větší, čím je hypermetropie silnější. Toto ovšem není důvod k obavám, neboť existují brýlové čočky stále estetičtější a funkčnější.

Vetchozrakost – presbyopie

Presbyopie se projevuje tím, že oko v určitém věku ztrácí schopnost zaostřit na bližší objekty. Tuto refrakční vadu odborníci nazývají presbyopie (odvozenina od řeckého výrazu pro „staré oko“) nebo hezky česky vetchozrakost. Častým příznakem jsou únava očí či bolesti hlavy při práci nablízko, jako je šití, pletení nebo malování. Presbyopie je spojena se stárnutím a v určitém věku brýle začínají být nevyhnutelné.

Jak stárneme, lidské tkáně ztrácí svoji elasticitu. Když stárne pokožka, ztrácí elasticitu a dělají se nám vrásky. Podobně, když čočka v našem oku ztratí část své elasticity, zhorší se její schopnost měnit optickou mohutnost a zaostřovat na různě vzdálené objekty. Ztráta elasticity je postupná. Dlouho před tím než si uvědomíme, že nám dělá potíže zaostřit na blízké předměty, již čočka začala ztrácet schopnost se rozšiřovat a zplošťovat. V poslední době se prosadil názor, že presbyopie je způsobena primárně zvyšováním objemu čočky, čímž dochází k uvolnění svalů, které čočku přidržují . Tím je znemožněna jejich funkce měnit tvar čočky.
Obvykle se presbyopie koriguje předepsáním brýlí, které čočce pomohou zaostřit nablízko. Brýle na čtení pomohou efektivněji lomit paprsky světla, aby se kompenzovala ztráta vidění nablízko. Pokud nemáte jiné oční vady, jako např. krátkozrakost či astigmatismus, budete potřebovat pouze brýle na čtení. V případě, že se u Vás objevuje např. krátkozrakost mohou Vám být předepsány bifokální čočky.

Charakteristické příznaky

Vaše paže nejsou dost dlouhé na to, abyste mohli číst noviny, nebo se Vám Vaše děti smějí, když navlékáte nit do jehly? Vyhledáváte pro čtení stále více světla? Jestliže ano, potýkáte se s prvními příznaky presbyopie.

Korekce

Existuje několik druhů korekčních skel. Má-li Vám odborník dobře poradit s výběrem skel tak, aby splňovala Vaše očekávání a vyhovovala Vaši potřebám, musí se zeptat na Vaši činnost, jak profesní, tak i zájmovou. Přestože Vám všechny používané brýlové čočky pro korekci presbyopie umožňují vidět na blízko jako dříve, nemají stejné charakteristiky při pohledu do dálky. Toto ovšem není důvod k obavám, neboť existují brýlové čočky stále estetičtější a funkčnější.
Můžete používat klasické brýle na čtení, pracovní brýle na blízko a střední vzdálenosti nebo multifokální brýlové čočky.

Nepravidelné zakřivení rohovky – astigmatismus

Pokud máte zkreslený nebo zamlžený obraz na libovolnou vzdálenost, může tím u Vás projevovat astigmatismus. I v případě, že Vaše vidění je celkem ostré, ale pociťujete bolesti hlavy, únavu, mhouření či podráždění očí, může to být známka slabého astigmatismu. Přítomnost astigmatismu ověří oční prohlídka, včetně testu vidění nablízko i do dálky.

Astigmatismus je jedna z refrakčních vad. Refrakční vady způsobují nepřesné zaostření světla na sítnici. Astigmatismus se často vyskytuje spolu s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.

Charakteristické příznaky

Pacient trpící astigmatismem zaměňuje podobné si znaky, jako písmena H, M nebo A nebo také číslice 8 a 0. Astigmatismus samostatný, nebo v kombinaci s myopií nebo hypermetropií vyvolává únavu očí a bolesti hlavy.

Korekce

Astigmatismus se koriguje pomocí torických korekčních čoček, jejichž zakřivení vyrovnává nepravidelnosti zakřivení rohovky. Dioptrická hodnota korekčních čoček proto není stejná po celém jejich povrchu. Rozdíl v dioptrické hodnotě je tím větší, čím vyšší je astigmatická vada. Toto ovšem není důvod k obavám, neboť existují brýlové čočky stále estetičtější a funkčnější.