Na našem pracovišti se zrakový terapeut specializuje na:

 

· funkční vyšetření zraku u dětí a dospělých pacientů obtížně komunikujících
· funkční vyšetření zraku u dětí a dospělých s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením
· dětí v preverbálním období s rizikovým vývojem (parciální katarakta, děti rodičů s tupozrakostí, s vyššími refrakčními vadami)
· funkční vyšetření zraku u dospělých pacientů s makulární degenerací po úrazech hlavy, traumatech, mozkových příhodách aj.

Tyto výkony jsou hrazeny vybranými ZP v rámci Funkčního vyšetření zraku.

PICT7497


Dále se zaměřujeme na:

· zrakovou stimulaci dětí s vrozeným zrakovým postižením
· doporučení vhodného stimulujícího prostředí, činností podporujících vývoj zraku a pravidelné posilování základních zrakových funkcí v ambulanci
· přípravu dětí na vstup do školy, stanovení optimálních podmínek pro školní činnosti a úpravu prostředí z hlediska orientace v širším prostoru
· cvičení na využívání zrakového potenciálu
· volba vhodných neoptických pomůcek podporujících využití zraku
· efektivní využívání speciální optické pomůcky, nácvik excentrické či paracentrální fixace, nácvik sledování podnětu monokulárem
· poradenství při vytvoření prostředí podporujícího práci s optickou pomůckou (osvětlení, čtecí pult – sklopná deska, vhodný kontrast podnětu a prostředí)
· terapii u dospělých po úrazech, po operacích katarakty, kteří v důsledku léčby déle než 1 rok nečetli běžný tisk, s makulární degenerací, po mozkových obrnách, traumatech a onemocněních v oblasti mozku, opětovná stimulace a podpora zrakového vnímání

Tyto výkony jsou hrazeny vybranými ZP v rámci Zrakové stimulace a zrakového tréninku.
V případě doporučení nebo odeslání pacienta na naše pracoviště prosíme o vystavení žádanky na výše uvedené výkony.

Zrakový terapeut rovněž provádí konzultace a odborné speciálně pedagogické poradenství

pro školy, kde se vzdělávají děti se zrakovými problémy
pro rodiče dětí, které nosí brýle, šilhají, mají tupozraké oko, mají předepsanou okluzi, děti, které mají problémy ve zrakovém vnímání

Práce zrakového terapeuta spočívá

  • v objasnění zrakové vady
  • ve zjištění pacientovy historie, jeho potřeb, pochopení postižení, podpora rodiny
  • ve funkčním vyšetření zrakové ostrosti, kontrastní citlivosti, barvocitu a dalších poruch zrakového vnímání pomocí standartních testů do blízka a do dálky
  • ve zvážení možností úpravy prostředí, stanovení vhodného osvětlení prac. prostředí a možnosti využití neoptických pomůcek, kompenzačních pomůcek
  • ve výběru speciální optické pomůcky
  • ve výběru elektronické pomůcky
  • ve zrakové terapii – techniky zrakové práce, nácviku práce s pomůckami, správné péči o tyto pomůcky
  • ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti

Konzultaci se zrakovým terapeutem je možno dohodnout na tel. 558 844 201 a 558 844 202 nebo e-mailem na zrakovaterapie@vidum.cz. Ceník úkonů a služeb zde.


Smluvní pojišťovny pro výše uvedené výkony:

211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

213 – Revírní bratrská pojišťovna