Roztoky slouží k péči o kontaktní čočky s intervalem výměny delší než jeden den. Roztoky zbavují kontaktní čočky usazenin, dezinfikují, zvlhčují a umožňují jejich bezpečné uchování. Současně s roztokem potřebujete také pouzdro.


Jaký roztok si pořídit?

Jednoduchá odpověď na otázku, jaký roztok je pro vás ten nejlepší, neexistuje. Každému nositeli může vyhovovat jiný roztok, každé kontaktní čočky mohou s roztokem jinak reagovat.
Nejsnazší je používat roztok, který vám byl doporučen vaším optometristou a který vám při nošení čoček vyhovuje. Jinak se nejvhodnější roztok konkrétně pro vás dá najít jedině zkoušením.

Některé roztoky mají méně chemických látek, ale na druhou stranu méně desinfikují, jiné lépe lubrikují a čistí, ale jsou méně šetrné k očím, některé starší roztoky jsou hůře snesitelné se silikon-hydrogelovými kontaktními čočkami. Proto se u roztoku zajímejte hlavně o to, jaké má složení, kolik chemických látek obsahuje, kolik konzervantů, zda je pro citlivější oči a zda je vhodný k vašim kontaktním čočkám.

Důležité je připomenout, že roztok na kontaktní čočky nelze ničím jiným nahradit – destilovanou vodou, fyziologickým roztokem a hlavně ne vodou z vodovou, ani převařenou. Dnešní roztoky na kontaktní čočky jsou víceúčelové, tzn., že vložením kontaktních čoček do roztoku se čočky desinfikují, čistí od povrchových nečistot, získávají vlhkost a uchovávají se v pouzdře před vyschnutím, což žádný jiný roztok neumí.
Do styku s vodou nemohou kontaktní čočky přijít z důvodu možné kontaminace prvokem Acanthamebou, který na předním segmentu oka způsobuje jedny z nejtěžších zánětů a v krajních případech i následnou slepotu.

Peroxidové roztoky

Dosud nejúčinnějšími roztoky na kontaktní čočky jsou peroxidové roztoky. Ty obsahují peroxid vodíku a čočky zbavují nečistot díky chemické reakci – rozkladu peroxidu, kdy aktivní kyslík oxidačně ničí bakterie a odstraňuje nečistoty a mrtvé buňky oka z čočky.

Aby bylo možné peroxid v péči o kontaktní čočky použít, je nevyhnutelná již zmíněná chemická rekce a jeho neutralizace. K peroxidovým roztoků je proto vždy přibaleno pouzdro s platinovým katalyzátorem.

Peroxidové roztoky touto reakcí kontaktní čočky výborně vyčistí, naprosto nejlépe vydesinfikují a zbaví všech bakterií. Po 6 hodinách reakce v pouzdře zbude jen „voda“ – nekonzervovaný fyziologický roztok, což představuje tu nejnižší chemickou zátěž pro oko, peroxid se neváže s materiálem čočky, nemá tedy pro oko žádný alergizující potenciál.

Jedinou podmínkou peroxidových roztoků je nechat čočky v pouzdře do konce reakce – dokud všechen peroxid nebude zneutralizován, tzn. cca 6 hodin. Před skončením reakce se čočka nesmí nasadit do oka, peroxidovým roztokem se oko nemůže prokapat, mohlo by dojít k popálení rohovky oka.