Ostrovid, o. p. s.

 

Myšlenka založit Sdružení Ostrovid zrála postupně několik let. Jejím základem byla skutečnost, že jsme se jako pracovníci rané péče a oční optiky setkávali s dětmi, které k nám přicházely s pozdě odhalenou zrakovou vadou. Děti, které by při včasné diagnostice a následné cílené péči mohly být plně rozcvičené, či vhodně kompenzované.

Proto jsme v říjnu roku 2010 založili Občanské sdružení Ostrovid s lidma, kteří pracují dlouhá léta v oboru stimulace zraku a zrakové terapie. Nedlouho poté se k nám přidali také další rodiče, které myšlenka věnovat se podpoře zdravého vidění u dětí skutečně zaujala.

Svou činností chceme nabídnout to, co je v současné době v Moravskoslezském kraji nedostupné – doplnění mezery v péči o děti s postižením zraku a v oblasti prevence vzniku zrakových vad u dětí.