• Image Caption

Mgr. Pavlína Prymusová

zrakový terapeut
Spojte se s námi

Mé rodné město je Opava. Vystudovala jsem UP v Olomouci se státní zkouškou
v oboru tyflopedie, logopedie a psychologie. Po mnoha letech praxe v zařízeních
a společnostech s péčí o nevidomé, zrakově a kombinovaně postižené v celém
spektru od narození až do pozdního věku, jsem absolvovala studium na UK Praha se
zaměřením na Zrakovou terapii. V průběhu praxe jsem rovněž absolvovala půlroční
kurz speciálního vzdělávání pro zrakově postižené a multihandicapované děti
a dospělé v Perkins School for the Blind, Boston, USA.
V očním centru VIDUM pracuji od roku 2009, specializuji se zde na funční vyšetření
zraku, zrakový trénink a vizuální terapii včetně.odborného poradenství a prevence
zrakových vad. Jsem vášnivá čtenářka, mou zálibou jsou cizí jazyky a jízda na kole.